Par skolotāju Dagmāru un skoliņu

"Nāc Zaķa mūzikas skoliņā", aicina skolotāja Dagmāra Čirkše
Piedāvājam bērniem no 6 mēnešu līdz 4 gadu vecumam Mg.Dagmāras Čirkšes izveidotu mūzikas programmu, kura balstīta uz Karla Orfa metodiku.

Zaķa mūzikas skoliņa ir atbalsts bērna intelektuālajai, emocionālajai, kustību un koordināciju attīstībai. Darbošanās kopā ar vecākiem bērnos rada drošības sajūtu un prieku. Pieaugušie apgūst dziesmas, dzejolīšus, perkusiju spēli, dažādus vingrinājumus, kurus var atkārtot ar bērnu mājās. Zaķi un tā grāmatu zīmējis mākslinieks Kristians Šics. Atnāciet uz pirmo nodarbību, un jūs redzēsiet - bērns ar prieku gaidīs nākamo tikšanos ar Zaķi!

Dagmāra Čirkše ir strādājusi Yamaha mūzikas skolā, līdzautore  grāmatai "Mazulis un mūzika II", Mūzikas un Mākslas centrā, bērnu dārzos un mūzikas un vispārizglītojošās skolās kā mūzikas pedagogs, koru un ansambļu vadītāja. 
Lasiet vairāk par Zaķa mūzikas skolu Dagmāras Čirkšes intervijā "IrLiepāja".

Mūzikas nodarbības notiek reizi nedēļā Liepājā, Dzintaru ielā 90, PII "Dzintariņš". 
Tālrunis 26 542 896. Nodarbību maksa - 30 eiro mēnesī.