Lielā vasaras balle

Tūlīt lidošu.

 Kā tas ir iespējams?

 Manā dārzā taureņi nav tik lieli

...sanāk!

Zaķim nav laba doma - noķert tikai sev taureni

Dāvināsim puķi!

Bravo!

Gribu atpakaļ savu mazo Zaķi!

Zaķa pagodinājums māsiņam

.....pēc vismazākā taurenīša .....

Svarīgs brīdis.

 ....mākonis pārplīsa - pukš!

Kur Zaķis un Taurenis dabūja lietussargus?

Drosmīgs ,,pieci''

 Nu ja, ,,absolventu koris''

Gods zaķiem!

Cepam kūku!

Martiņa un Martins.

Noķersim Taureņa un Zaķa novēlējumus!

Hop! Skrienam ēst kūku!