Zaķis sveic visus mazos talantus mācību gadu uzsākot!

l