Zaķa mūzikas skoliņas atvēršanas svētki

Jūlija sākumā ar prezentācijas nodarbībām Liepājā, bēnudārza “Dzintariņš” telpās, tika atvērta “Zaķa mūzikas skoliņa”. 

Jaunākā grupiņa ar draugiem "Krāsu karuselis". 
Skolotāja un skoliņas dibinātāja Dagmāra Čirkše.

““Zaķa mūzikas skoliņa” paredzēta bērniem no sešiem mēnešiem līdz četriem gadiem,” stāsta tās dibinātāja un skolotāja Mg. Dagmāra Čirkše. “Šajā laikā bērns intensīvi iepazīst pasauli, un mēs viņam palīdzam ar dziesmu, rotaļu, deju, klausoties mūzikas piemērus, darbojoties ar perkusijām. Nodarbībās no pusotra gada vecuma tiek izmantota mākslinieka Kristiana Šica zīmēta grāmata, kuru bērni izkrāso un papildina. Nodarbības notiek reizi nedēļā, un ir svarīgi, ka šajā laikā bērns kvalitatīvi pavada laiku kopā ar vienu no vecākiem un saviem vienaudžiem. Šajā vecumā bērnā ir iespējams attīstīt neticamu muzikalitāti. Bet lielākais nodarbību ieguvums ir runas un kustību attīstība.”

- Kas Tevi pamudināja atvērt skolu?
- Ideju par “Zaķa mūzikas skoliņu” guvu no saviem trim bērniem, kā arī no muzikālās mazmeitas Odrijas, kurai ārkārtīgi patīk šīs nodarbības.
Ar pašu mazāko bērnu mūzikas izglītību aizrāvos pirms četriem gadiem, kad Liepājā tika atvērta “Yamaha” mūzikas klase. Strādāju “Mazulis un mūzika” latviskā izdevuma autoru kolektīvā, mācījos K.Orfa metodi un praksē pārliecinājos, ka šajā vecumā ir iespējams panākt milzīgu progresu bērna attīstībā, jo sevišķi muzikalitātē. Visa pamatā ir ritms, kas sākas jau no mammas sirdspukstiem.

- Ko šīs nodarbības dod bērniem un vecākiem?
- Bērns mūzikā atveras. Dziesmas palīdz runas attīstībai. Nodarbības ir laiks, kuru vecāks nedalīti velta savam bērnam. Dziesmas, rotaļas un dzejolīšus iemācās ne tikai bērni, bet arī viņu vecāki. Tas vairo kopā būšanas prieku.
Darbošanās bērnos rada drošumu, patstāvību, saprašanu par lietu kārtību. Nodarbības norit plašās un saulainās bērnudārza “Dzintariņš” telpās, domāju, ka “Zaķu mūzikas skoliņas” audzēkņiem būs ļoti viegli uzsākt gaitas bērnudārzā.
Par savu pieredzi mūzikas nodarbībās priecīgi ir arī bērnu vecāki - nodarbībās viņu atvases iemācījušies dziesmas, izjust ritmu, kļuvuši drošāki saskarē ar cietiem bērniem.
Bērnudārza "Dzintariņš" direktore Maija Korņējeva.
Par to, cik bērniem pirmsskolas vecumā ir svarīga muzikālā izglītība, nav jāpārliecina bērnudārza “Dzintariņš” direktore Maija Korņējeva:
- Palūkojieties, kā bērni kustas mūzikas pavadījumā. Viņi aizver acis un ļaujas kustību fantāzijai. Zīmējot mūzikas pavadījumā, tiek paustas emocijas, kas izpaužas krāsu bagātībā un tēlu fantāzijā.
Mūzika ietver sevī visas dzīves krāsas, tās nianses, pauž emocijas, rosina fantāziju.Tas viss ir nepieciešams cilvēka attīstībai gam emocionāli, gan fiziski. Tam par apstiprinājumu ir Dziesmu svētki, kuros mēs redzam, ar kādu atdevi tiek dziedāts un dejots, kā mirdz dziedātāju un dejotāju acis mēģinājumu un koncerta laikā.
Novēlu “Zaķa mūzikas skoliņai” pēc iespējas vairāk vecāku, kam patiesi rūp bērnu vispusīga attīstība un sapratne par to, ko bērnam un viņiem pašiem sniedz šīs nodarbības.
Foto: Toms Čirkšis