Mūzikas nodarbības maziem bērniem

Foto: Guna Čirkše, Lamatas un slazdi, 2010. gada augusts