Seminārs Siguldā

Ieskats prof. Asmus J.Hintz lekcijā Yamaha mūzikas izglītība.
Fakti no neirobioloģijas
,,Ja kāda darbība vai notikums vienlaicīgi aktivizē divus vai vairākus maņu orgānus, neirobioloģija to sauc par funkcionālo savienojumu. Runas, dziesmas un mūzikas savienojumi, no tā izrietoša un vienlaicīgi piedzīvota fiziska darbība kā aijāšana, šūpošana, glāsti un kustības, rada atšķirīgas maņu orgānu sajūtas. Jo vairāk sajūtas var vienlaicīgi piedzīvot viena notikuma laikā, jo sarežģītāk un daudzveidīgāk šis kopīgais iespaids fiksējas smadzenēs. Kustības ir būtisks elements, kas ievērojami veicina mācīšanās procesu."
Zīdainis jau dažu mēnešu vecumā ir izteikti muzikāls. Viņš atpazīst skaņu un ritmu grupas, var atšķirt mažora trijskani, atpazīst melodijas kontūras un rudimentāri pat sajūt kvintu apli.
Laikā starp 6. un 12. mēnesi zīdaiņi sāk sakārtot patskaņus savā valodā. Šis laiks izšķir valodu, kā savu dzimto valodu.